05/11/2021 tarihinde KVKK Başkanlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna istinaden hızlı ödeme sistemi kaldırıldığından, SMS Dogrulama yöntemi ile Borc Sorgulama ve Odeme islemlerinizi yapabilirsiniz yada Üye Girişi yaparak sicilinizle ilgili işlem yapabilirsiniz.
E-Belediye Uygulaması

 

AKARYAKIT İSTASYONLARI İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 1. Dilekçe
 2. Ek-1 Form ( Doldurulmuş olarak )
 3. Tesisin bulunduğu yeri gösteren sağlık koruma bandı işaretlenmiş onaylı plan ve imar durumunu gösterir resmi yazı ( ilgili imardan )
 4. Tesis içi yerleşim planı
 5. İş akım şeması ve açıklama raporu
 6. Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre tesis sahibi tarafından hazırlanmış proje ve açıklama raporları ( arıtma tesisi, fosseptik projesi ve açıklama raporları vb. )
 7. Şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun nereden sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
 8. Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair belge
 9. İşletme Belgesi
 10. Tehlikeli maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 11. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Görüşü
 12. Bayilik Sözleşmesi
 13. Geçiş Yolu İzin Belgesi ( Karayolları ve ilgili Belediyeden )
 14. Yapı Kullanma İzin Belgesi
 15. Tapu ve işyeri kira ise yapılacak işin belirtildiği noter onaylı kira kontratı
 16. Şahıs ise Nüfus Cüzdanı sureti, ikametgâh belgesi ve 3 adet renkli fotoğraf
 17. Şirket ise ana sözleşme ve imza sirküleri
 18. Vergi levhası

 NOT :  Dosyalar üç nüsha hazırlanacak