05/11/2021 tarihinde KVKK Başkanlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna istinaden hızlı ödeme sistemi kaldırıldığından, SMS Dogrulama yöntemi ile Borc Sorgulama ve Odeme islemlerinizi yapabilirsiniz yada Üye Girişi yaparak sicilinizle ilgili işlem yapabilirsiniz.
E-Belediye Uygulaması

 

İKİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER

 

Organize Sanayi, Endüstri Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri sınırları içinde bulunan ikinci sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler.


İSTENEN BİLGİ VE BELGELER:

 

 1. DİLEKÇE
 2. Ek-6 Form ( Doldurulmuş olarak )
 3. tesisin bulunduğu yeri gösteren vaziyet planı ve tesis içi yerleşim planı
 4. iş akım şeması ve açıklama raporu
 5. şebeke suyu bulunmayan yerlerde kullanılan suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
 6. Yangın ve patlamalar yönümden itfaiye görüşü
 7. Sorumlu müdür sözleşmesi ( Gıda işletmeleri, LPG oto gaz istasyonları, kimyasal maddesi üreten tesisler vb. )
 8. Emisyon izni ( HKKY Ek-8 kapsamında ise )
 9. İşletme belgesi ( İşçi sağlığı ve İş güvenliği tüzüğü kapsamında ise )
 10. Deşarj izni ( Su kirliliği kontrol yönetmeliği kapsamına giren )
 11. ÇED Önemsizdir belgesi ( ÇED Yönetmeliği kapsamında ise )
 12. Yapı kullanma izin belgesi
 13. Hekim sözleşmesi ( Devamlı en az 50 işçi çalıştıran işyerleri )
 14. Tapu veya yapılacak işin belirtildiği kira kontratı
 15. Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, İkametgah belgesi ve 3 adet renkli fotoğraf
 16. Şirket ise ana sözleşme ve imza sirküleri
 17. Ustalık belgesi ( 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre )

 

Organize Sanayi, Endüstri Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Sınırları Dışında Bulunan İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler.


İSTENEN BİLGİ VE BELGELER


Yer Seçimi ve Tesis İzni için

 

 1. Dilekçe
 2. Ek-1 Form ( Doldurulmuş olarak )
 3. Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve tesis içi yerleşim planı
 4. İş akım şeması ve açıklama raporu
 5. ÇED Önemsizdir Belgesi ( ÇED Yönetmeliği kapsamında ise )
 6. Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre tesis sahibi tarafından hazırlanmış proje ve açıklama raporu
 7. Şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun nereden sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu

 

Açılma izni için

  

 1. Dilekçe
 2. Sağlık koruma Bandının işaretlendiği ilgili imarca onaylanmış vaziyet planı
 3. Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair belge
 4. Sorumlu Müdür sözleşmesi (Gıda işletmeleri, LPG oto gaz istasyonları, kimyasal maddesi üreten tesisler vb. )
 5. Emisyon izni ( HKKY Ek-8 kapsamında ise )
 6. İşletme belgesi ( İşçi sağlığı ve İş güvenliği tüzüğü kapsamında ise )
 7. Deşarj izni ( Su kirliliği kontrol yönetmeliği kapsamına giren )
 8. Yapı kullanma izin belgesi
 9. Hekim sözleşmesi ( Devamlı en az 50 işçi çalıştıran işyerleri )
 10. Tapu veya yapılacak işin belirtildiği kira kontratı
 11. Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, İkametgah belgesi ve 3 adet renkli fotoğraf
 12. Şirket ise ana sözleşme ve imza sirküleri
 13. Ustalık belgesi ( 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre )