05/11/2021 tarihinde KVKK Başkanlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna istinaden hızlı ödeme sistemi kaldırıldığından, SMS Dogrulama yöntemi ile Borc Sorgulama ve Odeme islemlerinizi yapabilirsiniz yada Üye Girişi yaparak sicilinizle ilgili işlem yapabilirsiniz.
E-Belediye Uygulaması

 

İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

TUS’LU SIFIR BİNA İÇİN

 

-Dilekçe
-Tapu fotokopisi
-İmar durumu(aslı)…..Tedaş onayı
-Aplikasyon krokisi(aslı)
-Kat krokisi(aslı)
-Mimari proje (5 takım)……..Belediye ön izin onayı……..Mimarlar odası onayı
-Zemin etüt raporu (Bakanlıktan onaylı lab.)
-Betonarme proje (5 takım) ve Statik proje (1 takım)……...İnş.müh.od.onayı
-Sıhhi tesisat projesi……...Mak.müh.od.onayı
-Elektrik Tesisat projesi………Elk.müh.od.onayı………Tedaş onayı………Telekom onayı
-Ruhsat harçları(Proje tastik,İşgaliye,Bina İnşaat,Toprak hafriyat)
-Emlak borcu olmadığına dair yazı
-Büro tescil belgesi………Mimar………İnş.müh.………Mak.müh.………Elk.Müh.
-TUS Sözleşmesi(Mal sahibi ile TUS arasında odadan onaylı)………Mimar………İnş.müh.………Mak.müh.………Elk.Müh.
-Fenni mesuliyet taahhütnamesi (Fenni mesuliyet bitiş süresi ile birlikte)………Mimar………İnş.müh.………Mak.müh.………Elk.Müh.
-Otopark harcı (Gerekli durumlarda)

 

TUS’LU İLAVE BİNA İÇİN

 

-Dilekçe
-Tapu fotokopisi
-İmar durumu(aslı)…..Tedaş onayı
-Mimari proje (5 takım)……..Belediye ön izin onayı……..Mimarlar odası onayı
-Zemin etüt raporu (Bakanlıktan onaylı lab.)
-Betonarme proje (5 takım) ve Statik proje (1 takım)……...İnş.müh.od.onayı
-Sıhhi tesisat projesi……...Mak.müh.od.onayı
-Elektrik Tesisat projesi………Elk.müh.od.onayı………Tedaş onayı………Telekom onayı
-Ruhsat harçları(Proje tastik,İşgaliye,Bina İnşaat,Toprak hafriyat)
-Emlak borcu olmadığına dair yazı
-Büro tescil belgesi………Mimar………İnş.müh.………Mak.müh.………Elk.Müh.
-TUS Sözleşmesi(Mal sahibi ile TUS arasında odadan onaylı)………Mimar………İnş.müh.………Mak.müh.………Elk.Müh.
-Fenni mesuliyet taahhütnamesi (Fenni mesuliyet bitiş süresi ile birlikte)………Mimar………İnş.müh.………Mak.müh.………Elk.Müh.
-Otopark harcı (Gerekli durumlarda
)

 

 YAPI DENETİMLİ BİNALAR İÇİN

 

-Dilekçe
-Tapu fotokopisi
-İmar durumu(aslı)…..Tedaş onayı
-Aplikasyon krokisi(aslı)
-Kat krokisi(aslı)
-Mimari proje (5 takım)……..Belediye ön izin onayı……..Mimarlar odası onayı……..Yapı denetim onayı (1 takım)
-Zemin etüt raporu (Bakanlıktan onaylı lab.)
-Betonarme proje (5 takım) ve Statik proje (1 takım)……...İnş.müh.od.onayı……..Yapı denetim onayı
-Sıhhi tesisat projesi……...Mak.müh.od.onayı……..Yapı denetim onayı
-Asansör avan projesi……..Yapı denetim onayı
-Elektrik Tesisat projesi………Elk.müh.od.onayı………Yapı denetim onayı………Tedaş onayı………Telekom onayı
-Yangın söndürme,yangın dolabı,algılama,tahliye projeleri……..Yapı denetim onayı……..Oda onayları
-Kamu kurum ruhsatlarında ilgili kurum
-Fenni mesul görevlendirme yazısı
-Kaldırım kanal payı (23.madde)-İmar kanunu
-ÇED Raporu (Gerekli durumlarda)
-Ruhsat harçları(Proje tastik,İşgaliye,Bina İnşaat,Toprak hafriyat)
-Emlak borcu olmadığına dair yazı
-Büro tescil belgesi………Mimar………İnş.müh.………Mak.müh.………Elk.Müh.
-Otopark harcı (Gerekli durumlarda)

-Noter tastikli yapı denetim izin belgesi
-Yapı denetim kurumu imza yetki belgesi ve imza sirküleri
-Bakanlıkça onaylanan yapıya ilişkin bilgi formunun aslı……..ydk.bayindirlik.gov.tr/bim.asp(onay)
Yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi arasında yapılan yapı denetim hizmet sözleşmesi……... ydk.bayindirlik.gov.tr/bim.asp(onay)……...13. ve 14. madde kontrolü
-Damga vergisinin vergi dairesine yatırıldığına dair makbuz
-Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi……… ydk.bayindirlik.gov.tr/bim.asp(onay)
-Müteahhit taahhütnamesi……….Müteahhit ticaret odası kayıt belgesi……….Vergi kaydı
-Taahhütname (Mal sahibi kendisi müteahhit olması halinde)
-Bakanlıkça verilen denetçi mimar ve denetçi mühendis belgeleri sureti)
-Yardımcı kontrol elemanı (Diploma sureti ile oda kayıt belgesi),(ikametgah)
-Denetçi inşaat mühendisi(1 defaya mahsus veya fotokopi),(ikametgah)
İlk taksitin yatırıldığına dair makbuz.