E-Belediye Uygulaması

 

İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

TUS’LU SIFIR BİNA İÇİN

 

-Dilekçe
-Tapu fotokopisi
-İmar durumu(aslı)…..Tedaş onayı
-Aplikasyon krokisi(aslı)
-Kat krokisi(aslı)
-Mimari proje (5 takım)……..Belediye ön izin onayı……..Mimarlar odası onayı
-Zemin etüt raporu (Bakanlıktan onaylı lab.)
-Betonarme proje (5 takım) ve Statik proje (1 takım)……...İnş.müh.od.onayı
-Sıhhi tesisat projesi……...Mak.müh.od.onayı
-Elektrik Tesisat projesi………Elk.müh.od.onayı………Tedaş onayı………Telekom onayı
-Ruhsat harçları(Proje tastik,İşgaliye,Bina İnşaat,Toprak hafriyat)
-Emlak borcu olmadığına dair yazı
-Büro tescil belgesi………Mimar………İnş.müh.………Mak.müh.………Elk.Müh.
-TUS Sözleşmesi(Mal sahibi ile TUS arasında odadan onaylı)………Mimar………İnş.müh.………Mak.müh.………Elk.Müh.
-Fenni mesuliyet taahhütnamesi (Fenni mesuliyet bitiş süresi ile birlikte)………Mimar………İnş.müh.………Mak.müh.………Elk.Müh.
-Otopark harcı (Gerekli durumlarda)

 

TUS’LU İLAVE BİNA İÇİN

 

-Dilekçe
-Tapu fotokopisi
-İmar durumu(aslı)…..Tedaş onayı
-Mimari proje (5 takım)……..Belediye ön izin onayı……..Mimarlar odası onayı
-Zemin etüt raporu (Bakanlıktan onaylı lab.)
-Betonarme proje (5 takım) ve Statik proje (1 takım)……...İnş.müh.od.onayı
-Sıhhi tesisat projesi……...Mak.müh.od.onayı
-Elektrik Tesisat projesi………Elk.müh.od.onayı………Tedaş onayı………Telekom onayı
-Ruhsat harçları(Proje tastik,İşgaliye,Bina İnşaat,Toprak hafriyat)
-Emlak borcu olmadığına dair yazı
-Büro tescil belgesi………Mimar………İnş.müh.………Mak.müh.………Elk.Müh.
-TUS Sözleşmesi(Mal sahibi ile TUS arasında odadan onaylı)………Mimar………İnş.müh.………Mak.müh.………Elk.Müh.
-Fenni mesuliyet taahhütnamesi (Fenni mesuliyet bitiş süresi ile birlikte)………Mimar………İnş.müh.………Mak.müh.………Elk.Müh.
-Otopark harcı (Gerekli durumlarda
)

 

 YAPI DENETİMLİ BİNALAR İÇİN

 

-Dilekçe
-Tapu fotokopisi
-İmar durumu(aslı)…..Tedaş onayı
-Aplikasyon krokisi(aslı)
-Kat krokisi(aslı)
-Mimari proje (5 takım)……..Belediye ön izin onayı……..Mimarlar odası onayı……..Yapı denetim onayı (1 takım)
-Zemin etüt raporu (Bakanlıktan onaylı lab.)
-Betonarme proje (5 takım) ve Statik proje (1 takım)……...İnş.müh.od.onayı……..Yapı denetim onayı
-Sıhhi tesisat projesi……...Mak.müh.od.onayı……..Yapı denetim onayı
-Asansör avan projesi……..Yapı denetim onayı
-Elektrik Tesisat projesi………Elk.müh.od.onayı………Yapı denetim onayı………Tedaş onayı………Telekom onayı
-Yangın söndürme,yangın dolabı,algılama,tahliye projeleri……..Yapı denetim onayı……..Oda onayları
-Kamu kurum ruhsatlarında ilgili kurum
-Fenni mesul görevlendirme yazısı
-Kaldırım kanal payı (23.madde)-İmar kanunu
-ÇED Raporu (Gerekli durumlarda)
-Ruhsat harçları(Proje tastik,İşgaliye,Bina İnşaat,Toprak hafriyat)
-Emlak borcu olmadığına dair yazı
-Büro tescil belgesi………Mimar………İnş.müh.………Mak.müh.………Elk.Müh.
-Otopark harcı (Gerekli durumlarda)

-Noter tastikli yapı denetim izin belgesi
-Yapı denetim kurumu imza yetki belgesi ve imza sirküleri
-Bakanlıkça onaylanan yapıya ilişkin bilgi formunun aslı……..ydk.bayindirlik.gov.tr/bim.asp(onay)
Yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi arasında yapılan yapı denetim hizmet sözleşmesi……... ydk.bayindirlik.gov.tr/bim.asp(onay)……...13. ve 14. madde kontrolü
-Damga vergisinin vergi dairesine yatırıldığına dair makbuz
-Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi……… ydk.bayindirlik.gov.tr/bim.asp(onay)
-Müteahhit taahhütnamesi……….Müteahhit ticaret odası kayıt belgesi……….Vergi kaydı
-Taahhütname (Mal sahibi kendisi müteahhit olması halinde)
-Bakanlıkça verilen denetçi mimar ve denetçi mühendis belgeleri sureti)
-Yardımcı kontrol elemanı (Diploma sureti ile oda kayıt belgesi),(ikametgah)
-Denetçi inşaat mühendisi(1 defaya mahsus veya fotokopi),(ikametgah)
İlk taksitin yatırıldığına dair makbuz.