05/11/2021 tarihinde KVKK Başkanlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna istinaden hızlı ödeme sistemi kaldırıldığından, SMS Dogrulama yöntemi ile Borc Sorgulama ve Odeme islemlerinizi yapabilirsiniz yada Üye Girişi yaparak sicilinizle ilgili işlem yapabilirsiniz.
E-Belediye Uygulaması

 

LPG İKMAL İSTASYONLARI KURULMA AŞAMASINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
 
YER SEÇİM İZNİ İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER:


Dilekçe
Kurulacak Tesisin ( Beyanname )
1-adı
2-Açık adresi
3-Ada, Pafta ve Parsel numaraları
   c)   Tesisin kurulacağı yerin onaylı plan ve imar durumunu gösteren belge,
   d)   Geçiş yolu ön izin belgesi


TESİS İZNİ İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER


Dilekçe
Yer seçimi izin belgesi
LPG dağıtım şirketi ile yapılan bayilik sözleşmesi
Kurma izin belgesi ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacaktır )
Yerleşim ( Vaziyet ) Planı
Çevre kirlenmesini önleyici tedbirler hakkında açıklama raporu


AÇILMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER


Dilekçe
Yapı Kullanma İzin Belgesi ( Belediye veya Valilikten )
İşletme Belgesi ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından )
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Görüşü
Hizmet yeterlilik belgesi ( TSE Bölge Müdürlüğünden )
Geçiş Yolu İzin Belgesi ( Karayolları veya ilgili Belediyeden )
Tesiste çalışacak personel için LPG Eğitim Sertifikası
Elektrik tesisat projesi ve yer altı tankları için katodik koruma projesi
Tehlikeli maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
Emisyon izni – ( 20 m3 tank kapasitesi yukarısı için )
Deşarj İzni ( araç yıkama ünitesi olan tesisler için ) – Deşarj iznine tabi değil
Tank ve tesisatın test kontrol raporu ( Üniversiteler, TSE, Türk loydu ve bunun gibi akridite edilmiş kişi veya kuruluşların herhangi birinden alınacaktır.)
Sorumlu müdür sözleşmesi
Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair TS 11939 standardı esas alınmak üzere ilgili belediye itfaiye müdürlüğünden alınacak belge
Ticaret Odası Kaydı
Vergi Levhası
Ticaret Sicili Gazetesi