05/11/2021 tarihinde KVKK Başkanlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna istinaden hızlı ödeme sistemi kaldırıldığından, SMS Dogrulama yöntemi ile Borc Sorgulama ve Odeme islemlerinizi yapabilirsiniz yada Üye Girişi yaparak sicilinizle ilgili işlem yapabilirsiniz.
E-Belediye Uygulaması

 

EK-1

 

BEYANNAME


(Gayri sıhhi müesseseler için)

 

A)KURULACAK TESİSİN:

 

1- Adı:
 2- Açık adresi: 
3- Ada, pafta ve parsel numarası: 
4- Sanayi bölgesinde olup olmadığı
5- Yapacağı isin türü:

 

 B)TESİSİN ÖZELLİKLERİ:


1- Bir günde çalışacak toplam personel sayısı:
2- Toplam motor gücü: 
3- Üretimde kullanılacak yakıt türü ve miktarı:
4- Tesisten çıkabilecek atıkların cins ve miktarı:
   a) Kati
   b) Sıvı 
   c) Gaz

 

C)İŞ AKIM ŞEMASI VE AÇIKLAMA RAPORU

 

D)ÇEVRE KİRLENMESİNİ ÖNLEYECEK TEDBİRLER HAKKINDA AÇIKLAMA RAPORU

 

 

  Tesis Sahibi                                                                     TARIH        
                                                                                    
....../....../200...                                                                                  
                                                                                     Beyannameyi verenin
(Adına ruhsat düzenlenecek                                             Adı, soyadı ve unvanı
 gerçek kişi veya tüzel kişiliğin                               
yetkili temsilcisi)